Jadeja Vijaysinh A.
"Jai Umiya Krupa", Viththalwadi,
Nr. Domadiya Society,
Bhagvatpara, Gondal-360311
Mo.: 9228253188
  Ranpariya Nikhil J.
"Ankur"
Green Park Society, Jetpur Road,
Gondal-360311.
Mo.:9898749271
Jadeja Himansusinh M.
"Shri Kunj", 15-Station Plot,
Gondal-360311,
Ph.: (02825)226564
Mo.: 9879400665
  Vekariya Mehul B.
"Gunatit", 3/4 Jayshree Nagar
Bh.Geeta Nagar
Gondal-360311.
Ph.: (02825)230807, Mo.:9898466515
Manoj G. Makwana
Arun Colony K.V.Road,
Opp. M.B. I.T.I ,
Gondal-360311,
Mo.: 99259 84585
E-mail:manoj_makwana@sify.com
  Manjitsinh R. Zala
231, Vitt Bhavan,
Opp. Gurukul, Gondal Road,
Near Jain Chal, Rajkot-360001,
Mo.: 9426248957,9979384185
E-mail: manashvi_info@yahoo.com